กระชับช่องคลอด ให้ฟิต คืนความสาว ด้วยรีแพร์ กระชับช่องคลอด

การ กระชับช่องคลอด เป็นความฝันของสาว ๆ ที่ต้องการให้น้องสาว มีความกระชับ ดูเต่งตึง ไม่มีปัญหาเรื่องความหย่อนยาน แต่ปัญหาของช่องคลอดที่ไม่กระชับ ก็สามารถเกิดได้กับสาวๆ ทุกคน ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทางเพศของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุสูงขึ้น ดังนั้น การเข้าใจถึงปัญหานี้และการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ การปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

สารบัญ

ช่องคลอด คืออะไร ?

ช่องคลอด (vagina) เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง เป็นทางผ่านสำหรับการถ่ายออกของเลือดที่มาจากระบบการสืบพันธุ์ของผู้หญิง (ประจำเดือน) และเป็นทางออกสำหรับลูกน้อยในกระบวนการการคลอดของหญิงตั้งครรภ์

ความยาวของช่องคลอดประมาณ 3-5 นิ้วในผู้ใหญ่ และมีความยืดหยุ่นที่สามารถขยายตัวขณะมีเพศสัมพันธ์หรือการคลอด ผนังของช่องคลอดมีลักษณะเป็นแผ่นพับ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นและสามารถขยายตัวได้ในขณะที่มีการเคลื่อนไหว และในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ผนังของช่องคลอดจะมีรอยย่นขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดในอนาคต

นอกจากนี้ ช่องคลอดยังมีการคลุมด้วยเยื่อเมือกบุผิว เป็นสารหล่อลื่นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือการคลอด สำหรับปากช่องคลอดของผู้หญิงจะมีเยื่อบุพรหมจรรย์ (hymen) ที่เป็นแผ่นเนื้อบางๆ ซึ่งอาจมีการขาดหายไปหรือแตกออกไปจากกันในขณะที่มีการเพศสัมพันธ์หรือจากการออกกำลังกาย

ช่องคลอดไม่กระชับ คืออะไร ?

ช่องคลอดไม่กระชับ หมายถึงสภาวะที่ช่องคลอดของผู้หญิงไม่มีความยืดหยุ่น สาเหตุของช่องคลอดไม่กระชับสามารถมีหลายปัจจัย เช่น การตั้งครรภ์และการคลอดลูก รวมถึงการทำการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับช่องคลอด การแก้ไขปัญหาช่องคลอดไม่กระชับอาจต้องใช้วิธีการทางการแพทย์หรือการทำศัลยกรรม โดยแต่ละกรณีอาจมีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและความรุนแรงของสภาวะของผู้รับบริการ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ช่องคลอดไม่กระชับ

ภาวะที่ช่องคลอดไม่กระชับเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือทำลายขององค์ประกอบภายในช่องคลอด เช่น โครงสร้างภายในช่องคลอด กล้ามเนื้อ หรือเนื้อเยื่อผนังช่องคลอด โดยสภาวะเสื่อมสภาพนี้ทำให้เกิดการหย่อนคล้อย หรือขาดความกระชับในช่องคลอด โดยมีปัจจัยคือ

∘ การคลอดบุตรสามารถทำให้ช่องคลอดมีความกว้างมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก
∘ น้ำหนักตัวของบุคคลนั้นอาจส่งผลให้มีแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น
∘ การท้องผูกเรื้อรังและการเบ่งนานๆ
∘ กิจกรรมที่ทำให้มีแรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น เช่น การยกของหนัก หรือการออกแรงบ่อยๆ
∘ โรคเรื้อรัง เช่น ไอเรื้อรัง หรือหอบหืด
∘ อายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ฮอร์โมนในร่างกายลดลง

อาการของช่องคลอดไม่กระชับ

1. อาการโดยปกติ
∘ ความรู้สึกหนักหรือความรู้สึกปวดถ่วงท้องน้อย อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการกดในช่องคลอด แต่อาจไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวดที่รุนแรงมาก
∘ มีลมออกทางช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ การมีลมออกทางช่องคลอดอาจเป็นเรื่องปกติ แต่ในบางกรณีอาจเกิดมากขึ้น เป็นการแสดงถึงอาการช่องคลอดไม่กระชับในระยะแรกได้
∘ เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งบางครั้งเกิดร่วมกันกับภาวะช่องคลอดแห้งไม่มีน้ำหล่อลื่น

2. อาการขั้นรุนแรง
∘ ไม่สามารถควบคุมการถ่ายอุจจาระ ช่องคลอดที่ไม่กระชับอาจทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมการถ่ายอุจจาระ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการท้องผูกหรืออุจจาระออกมาโดยไม่ควบคุมได้
∘ ก้อนยื่นออกจากช่องคลอด หรือมดลูกเคลื่อนตัวลงมาภายในช่องคลอด หรือเรียกอีกอย่างว่าอุ้งเชิงกรานหย่อน

ผลกระทบจากภาวะช่องคลอดไม่กระชับ

∘ ปัญหาในชีวิตคู่ การไม่มีความสุขเวลามีเพศสัมพันธ์เนื่องจากภาวะช่องคลอดไม่กระชับอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสได้ และอาจทำให้เกิดความไม่พอใจหรือปัญหาในความสัมพันธ์

∘ ผลกระทบต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ อาการที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเองหรือความไม่พอใจเกี่ยวกับร่างกาย ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพอารมณ์และจิตใจอย่างไม่เป็นที่พอใจ

∘ อาการไอ จาม และปัสสาวะเล็ด ภาวะช่องคลอดไม่กระชับ อาจแสดงอาการโดยเป็นผลกระทบไปที่อวัยวะข้างเคียงอย่างกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะได้

รีแพร์ กระชับช่องคลอด คือ ?

การรีแพร์หรือ กระชับช่องคลอด เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นไปที่การผ่าตัดเลาะผนังช่องคลอด และเนื้อเยื่อส่วนเกินในช่องคลอด เพื่อให้ช่องคลอดมีขนาดเล็กลงและกระชับขึ้นกว่าเดิม การกระชับช่องคลอดมักจะนำมาใช้ในกรณีที่ผู้รับบริการมีปัญหาเกี่ยวกับการหย่อนยานของผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง โดยกระบวนการนี้เรียกว่า A-P Repair หรือ Anterior-Posterior Vaginal Repair ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างภายในของช่องคลอด

รีแพร์ กระชับช่องคลอด ด้วยเลเซอร์

การใช้เลเซอร์ในการกระชับช่องคลอดเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างภายในช่องคลอด วิธีการใช้เลเซอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองแนวทางหลัก คือการผ่าตัดด้วยเลเซอร์และการใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ผ่าตัด

∘ การผ่าตัดด้วยเลเซอร์

ในกระบวนการนี้ แพทย์จะใช้เลเซอร์เพื่อทำการผ่าตัดบนผนังช่องคลอดด้านหลัง และตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินที่ทำให้ช่องคลอดมีขนาดใหญ่ขึ้นเอาออกไป เป็นการปรับปรุงโครงสร้างภายในเพื่อให้มีขนาดเล็กลงและกระชับขึ้น การใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดช่วยลดการสูญเสียเลือดและลดความบอบช้ำของเนื้อเยื่อได้มาก และมักจะมีอาการเจ็บน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วขึ้น

∘ การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ผ่าตัด

กระบวนการนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาช่องคลอดหลวม โดยการนำหัวเลเซอร์สอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วปล่อยพลังงานเลเซอร์ออกมาในคลื่นความยาวที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นมาใหม่ ทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดมีความตึงตัวขึ้น ผนังช่องคลอดหดเล็กลง และมีความแข็งแรงและกระชับขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัด จึงไม่มีการสูญเสียเลือดและไม่มีอาการปวดใดๆ ผลการรักษาขึ้นกับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลและอาจมีการวัดความตึงตัวของช่องคลอดทั้งก่อนและหลังทำ เพื่อติดตามและประเมินผลการรักษาได้ในภายหลัง

ที่ Estique Clinic ให้บริการเลเซอร์ รีแพร์ให้กับผู้รับบริการอีกด้วย ด้วยเครื่อง Morpheus 8V ที่เน้นไปที่การกระชับช่องคลอด โดยสร้างเพิ่มพลังงานให้มากขึ้นเหมาะสำหรับเคสที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีในเวลาอันรวดเร็ว

กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที โดยใช้เทคโนโลยี Microneedle RF (sub-epithelial fractional coagulation)
ในการกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนในช่องคลอด เมื่อทำเสร็จแล้ว ควรงดเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 วัน ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือผู้รับบริการจะรู้สึกกระชับที่ช่องคลอดตั้งแต่หลังการทำ และจะมีผลต่อผิวที่เต่งตึงและนุ่มนวลขึ้นในระยะเวลา 3 เดือน กระบวนการนี้สามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอก เช่นเดียวกันทำให้ผิวเนียนและเต่งตึงขึ้นได้ด้วย

Morpheus 8V คืออะไร ?

Morpheus 8 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับผิวและยกกระชับด้วยการใช้พลังงานคลื่นวิทยุ RF (Radio frequency) โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยส่งพลังงานคลื่นวิทยุเข้าไปส่องลึกลงในชั้นผิวหนังต่างๆ ของใบหน้า โดยใช้เข็มขนาดเล็กเข้าถึงชั้นผิวหนังที่ต้องการ ทำให้เกิดความร้อนที่ชั้นผิวหนังในระดับที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย การกระชับด้วย Morpheus 8 จะกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนใหม่ในผิวหนัง ช่วยให้เกิดการยกกระชับและเนียนเรียบของผิว รวมถึงช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้นอีกด้วย

ซึ่งในปัจจุบัน ได้นำ การนำ Morpheus 8V มากระชับช่องคลอด เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างภายในของช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดย Morpheus 8V จะส่งพลังงาน RF เข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ในชั้นผิวหนัง ช่วยให้กล้ามเนื้อช่องคลอดมีความตึงตัวมากขึ้น ผนังช่องคลอดหดเล็กลง และกระชับขึ้น โดยไม่เป็นอันตรายและไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดหรืออาการไม่สบาย นอกจากนี้ Morpheus 8V ยังช่วยลดการขยายของช่องคลอด การนำ Morpheus 8V มา กระชับช่องคลอดเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างของช่องคลอดให้กลับมามีความยืดหยุ่นและกระชับเหมือนเดิม ทั้งยังช่วยให้น้องสาวดูเรียบเนียนและสวยงามมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น Morpheus 8 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้บริการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตสุขภาพของผู้หญิงในด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผลลัพธ์จากการ กระชับช่องคลอด ด้วย Morpheus 8V

∘ กระชับและเพิ่มความยืดหยุ่นของช่องคลอด Morpheus 8V สามารถกระชับสร้างคอลลาเจนในช่องคลอดทำให้ช่องคลอดกระชับและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

∘ ลดรอยยับและรอยแตกของผิวช่องคลอด การกระชับด้วย Morpheus 8V อาจช่วยลดการหย่อนของผิวที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบของน้องสาว

∘ มีผลลัพธ์ยืนยาว ผลลัพธ์จาก Morpheus 8V มักจะอยู่นานโดยเฉพาะเมื่อรักษาด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการทำ

∘ เสริมความเชื่อมั่น การเห็นผลลัพธ์ที่ดีจาก Morpheus 8V อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นและความสุขของผู้ที่ได้รับการทำดูแลจากผิวที่ดูดีขึ้น

การคาดหวังผลลัพธ์ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับสภาพของผิวและเป้าหมายที่ต้องการ แต่ Morpheus 8V เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการปรับปรุงสภาพผิวและช่องคลอดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นอกจาก Morpheus 8V มีเลเซอร์ตัวอื่นไหม ?

Forma V หรือ Lady’s secret

Forma V และ Lady’s Secret เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในกระบวนการยกกระชับช่องคลอดโดยไม่ต้องทำให้เกิดแผล โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในการกระตุ้นกระชับชั้นผิว การใช้เครื่องเหล่านี้สามารถเห็นผลทันทีหลังการใช้งาน ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้ Forma สำหรับยกกระชับใบหน้า

เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถพักฟื้นระยะเวลานานหรือต้องการรักษาการกระชับอยู่เสมอ กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีและผู้ป่วยจะรู้สึกความอุ่นระหว่างการใช้งาน สามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อทำให้รูปร่างภายนอกดูกระชับขึ้น แนะนำให้ทำการรักษาต่อเนื่องเดือนละครั้ง 3 ครั้งใน 1 ปี เพื่อรักษาความกระชับของช่องคลอดอย่างมีประสิทธิภาพและคงทนในระยะยาว

กระชับช่องคลอด ดีอย่างไร ?

การรักษาความกระชับของช่องคลอดมีความสำคัญต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้หญิง ดังนั้นการรักษาความกระชับของช่องคลอดมีผลดีต่ออุ้งเชิงกรานและระบบอวัยวะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของผู้หญิง คือ

∘ อุ้งเชิงกรานแข็งแรง
การกระชับช่องคลอดช่วยให้อุ้งเชิงกรานมีความแข็งแรงขึ้น ทำให้อุ้งเชิงกรานสามารถป้องกันการเกิดอาการโรคต่างๆ เช่น ภาวะปวดหน่วงท้องน้อย ปัสสาวะเล็ด เมื่อไอจาม อีกทั้งยังช่วยให้อวัยวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งอาจเป็นมดลูก กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ลำไส้ตรง ลำไส้ใหญ่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

∘ ลดการติดเชื้อและภาวะเสี่ยง
การกระชับช่องคลอดช่วยลดโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเกิดอาการเจ็บป่วยบริเวณอุ้งเชิงกราน เนื่องจากอุ้งเชิงกรานมีความแข็งแรงและระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองดีขึ้น

ดังนั้นการฝึกขมิบหรือรักษาความกระชับของช่องคลอดมีผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้หญิงโดยไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันโรคและภาวะเสี่ยง แต่ยังส่งผลดีต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจในชีวิตรักของแต่ละคู่ด้วย

ทำตามนี้ ดูแลน้องสาว ให้มีสุขภาพดี

∘ งดดื่มแอลกอฮอลล์และสูบบุหรี่
การลดการบริโภคแอลกอฮอลล์และบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพในช่องคลอด โดยทั้งสองอย่างนี้มีผลกระทบต่อการทำงานของระบบการไหลเวียนเลือดและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ที่สำคัญ การลดการบริโภคเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพช่องคลอด

∘ ออกกำลังกายโดยวิธี Kegel exercise
Kegel exercise เป็นการออกกำลังกายที่เน้นไปที่กล้ามเนื้อช่องคลอด ซึ่งการฝึกหรือออกกำลังกายด้วยวิธีนี้ช่วยกระชับกล้ามเนื้อในของช่องคลอดและช่วยกลั้นปัสสาวะได้ดี การฝึกขมิบท่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ช่องคลอดมีสุขภาพดีและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

∘ การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศและปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่องคลอด การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อต่างๆ

∘ การฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีน เช่นวัคซีน HPV และวัคซีนตับอักเสบบี hepatitis B เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในช่องคลอด การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันที่ดีและมีความปลอดภัยที่สุดในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สามารถผ่านทางช่องคลอดได้

∘ การตรวจภายในประจำปี
การตรวจภายใน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะรุนแรงได้ การตรวจสุขภาพช่องคลอดประจำปีเป็นการป้องกันอันดับแรกที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ

∘ หลีกเลี่ยงการล้างช่องคลอดหรือสวนล้างช่องคลอด
การล้างหรือสวนล้างช่องคลอดอาจทำให้เกิดการรบกวนค่าความเป็นกรดด่างในช่องคลอด และเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรีย การทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำสะอาดหรือการใช้สบู่ที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวก็เป็นการดูแลสุขภาพช่องคลอดที่ดีที่สุด

Q & A ทำรีแพร์ กระชับช่องคลอด

ทำรีแพร์แล้วจะอยู่ถาวรหรือไม่ ?

หลังจากทำรีแพร์ไปแล้ว เวลาผ่านไป ช่องคลอดอาจจะขาดความกระชับ หรืออาจกลับไปหลวมได้อีก โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสภาพของช่องคลอด เช่น การมีเพศสัมพันธ์บ่อยเกินไป หรือเพศสัมพันธ์ต่อเนื่องนานๆ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ปัจจัยเกี่ยวกับฮอร์โมน รวมถึงการที่อายุเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

ระยะเวลาของผลลัพธ์ในการทำรีแพร์ที่จะให้อยู่ได้อย่างยาวนาน อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพร่างกายทั่วไปของบุคคล แพทย์ผู้ดูแลรักษา และการดูแลรักษาหลังจากการทำรีแพร์ การปฏิบัติตนตามคำแนะนำหลังการทำรีแพร์ เป็นต้น ดังนั้น การรักษาหลังการทำรีแพร์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและคงทนในระยะยาว โดยมีการตรวจสอบและดูแลรักษาสุขภาพช่องคลอดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

อายุมากแล้ว สามารถทำรีแพร์ได้หรือไม่ ?

อายุที่เพิ่มขึ้นยิ่งมีความเหมาะสมในการทำการผ่าตัดรีแพร์ของช่องคลอด ความตึงหรือความกระชับของช่องคลอด อาจมีผลต่อกระบวนการรักษาแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล การหมั่นตรวจสุขภาพและการดูแลสภาพปัญหาของช่องคลอด จึงจำเป็นต้องพิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการทำรีแพร์ในแต่ละกรณีโดยละเอียด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เคยทำรีแพร์มาแล้ว สามารถทำอีกครั้งได้หรือไม่ ?

หลังทำรีแพร์ไปแล้ว หากเกิดภาวะผนังช่องคลอดหย่อนคล้อยซ้ำอีก การทำรีแพร์ครั้งที่สองก็ยังเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ แต่ความเสี่ยงและข้อจำกัดของการทำผ่าตัดก็จะเพิ่มขึ้น

เนื่องจากแพทย์อาจไม่สามารถทำผ่าตัดช่องคลอดได้ลึกมากเท่าเดิมได้ ความกระชับที่ได้จากการรีแพร์ครั้งที่สองอาจไม่ได้ตามคาดหวังเหมือนครั้งแรก และความเสี่ยงของการผ่าตัดจะมีความสูงขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและข้อจำกัดของการรักษาในกรณีเช่นนี้เช่นเดียวกัน

หลังทำรีแพร์ จะต้องหยุดงานกี่วัน ?

หลังทำรีแพร์ ควรพักผ่อนอย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวและพักฟื้นจากการผ่าตัด ในช่วงนี้ผู้ที่ทำรีแพร์อาจมีความรู้สึกปวดหรือเจ็บบริเวณก้น คล้ายกับการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะ อาการเจ็บปวดนี้มักจะลดลง ภายใน 3-4 วันหลังจากเข้ารับบริการ

หลังจากนั้น ผู้ที่ทำรีแพร์มักจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้นและสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ แต่ก็ยังควรระมัดระวังในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงที่มากจนเกินไปหรือท่าทางที่ต้องยืดขา ยืดตัวมากๆ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาแรกๆหลังทำรีแพร์

ทำรีแพร์ที่ไหนดี?

ที่ “คลินิก เอสซ์ทรีค” ให้ความสำคัญกับความงามของผู้รับบริการอย่างใส่ใจ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นในการให้บริการดูแลและทำรีแพร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงทุกคน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ

ที่ “คลินิก เอสซ์ทรีค” มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับน้องสาวของคุณผู้หญิง ด้วย Morpheus 8V และ Forma V หรือ Lady’s secret ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ที่เน้นการกระชับช่องคลอด ให้ผลลัพธ์ที่ดีภายในเวลาอันรวดเร็ว ผู้รับบริการจะรับรู้ถึงความกระชับที่ช่องคลอดตั้งแต่หลังการรักษา และจะเห็นผลในผิวที่เต่งตึงและนุ่มนวลขึ้นในระยะเวลาสามเดือน การใช้เ่ลเซอร์ Morpheus 8V สามารถดูแลได้ทั้งภายใน และความสวยงามของน้องสาวด้านนอก ครบ จบที่่ เอสซ์ทรีท

สรุป

การรักษาช่องคลอดด้วยเลเซอร์เพื่อกระชับช่องคลอดเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างภายในช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยทำการเลาะผนังช่องคลอดและเนื้อเยื่อส่วนเกินในช่องคลอด เพื่อลดขนาดของช่องคลอดและเพิ่มความกระชับ ซึ่งมีวิธีการใช้เลเซอร์เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ในช่องคลอด ทำให้กล้ามเนื้อช่องคลอดมีความตึงตัวขึ้น ผนังช่องคลอดหดเล็กลง และกระชับขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัด การรักษานี้ไม่มีการสูญเสียเลือดและไม่มีอาการปวด ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล

ใครมีปัญหาเกี่ยวกับน้องสาวไม่รู้จะถามใครดี
ติดต่อมาสอบถามกับหมอปีได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า